FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Praktik

En vigtig del er at finde ud af, hvad man skal arbejde med i sit voksenliv.

Alle har noget de er bedst til. Og har mest lyst til.

Vi forsøger at forfølge de drømme eleverne har, revurdere eller regulere dem sammen med eleven og aktivt arbejde med at de opnår en selvindsigt i egne kompetencer og muligheder.

Derfor prøver vi at finde en praktikplads lige der, hvor den enkelte kan få lov at bruge sine evner – f.eks. i en børnehave, på et plejehjem, i et køkken, en butik eller måske hos en håndværker.

Særligt tilrettelagte forløb på erhvervsskoler kan også være et led i uddannelsen.

 I uddannelsen udarbejdes der et individuelt tilrettelagt praktik forløb, hvor der  indledes samarbejde med en arbejdsplads, som skal give eleven mulighed til at opnå en længerevarende kontakt til arbejdspladsen. For eleven kan det betyde at han/hun fast vil være i praktik på en arbejdsplads 1-2 dage ugentligt igennem ½-1 år.

 Uddannelsen er et sammenhængende og samlet 3-årigt forløb, hvor de elementer, der indgår, tilpasses den enkelte elevs behov, interesser og forudsætninger.

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk