FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Almenundervisning  

Alle elever skal igennem hele forløbet deltage i Almenundervisning.

De fag der indgår i almenundervisningen er:  

Ud over undervisning i almen-værkstedet indgår der idræt/motion i forløbet, og den enkelte elev understøttes i og opmuntres til deltagelse i foreningsliv.

Målet med undervisningen er, at deltageren har almen-kvalifikationer, der kvalificerer til medborgerskab.

Det måles i, hvor høj grad den enkelte kan forstå egen og andres samfundsmæssige placering og selvstændigt kan orientere sig som borger i samfundet. Dette gælder både i forhold til offentlige myndigheder og i foreningslivet. Læs mere her om evaluering og udprøvning.

Idet forudsætningerne er meget forskellige deltagere imellem, vil almenundervisningen i særlig grad blive tilpasset hver enkelt elev, hvad angår indhold, niveau og indlæringsform.

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
Dansk
Regning og matematik
Samfundsforståelse
IT- undervisning
Socialfag
Kost, sundhed og fødevarer
Kend din krop
Undervisere og lokaler
Evaluering og udprøvning
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk