FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Afklaringsforløb

- 12 uger  

Her afklares den unges muligheder for og ønsker til fremtidig beskæftigelse og uddannelse. 

Afklaring samt uddannelse tager udgangspunkt i en helhedsorienteret individuel indsats. 

Den unge vil under hele forløbet være tilknyttet en kontaktperson.

Som udgangspunkt holdes minimum en ugentlig samtale.

I afklaringsforløbet bliver der lavet en PAS-test, som har til formål at skabe de bedste vilkår for indlæring.

Mål for afklaringsforløbet

  • Afklaring om uddannelses stedet er det rigtige
  • Indsluse eleven på uddannelsen
  • Introducere eleven til uddannelsen
  • At eleverne gøres fortrolige med hinanden og uddannelsesstedet.
  • At der udarbejdes en individuel uddannelsesplan, der indeholder angivelser af uddannelsesmål og aktiviteter for det samlede forløb.

Der vil i den første periode også blive afviklet ordinære uddannelseselementer, der knytter sig til uddannelsens ordinære temaer, jf. skemaplanlægningen.

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk