FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Samtalegrupper

- selvforståelse og arbejde med social kompetence 

I alle sammenhænge arbejdes med den unges personlige udvikling og sociale ressourcer. I det daglige skabes rammer til at vende en aktuel situation i gruppen og/eller med den enkelte.

Linjen sætter hver uge en fast tid af til samtale i gruppen. Formålet er:

  • At skabe et forum, hvor de unge kan tale om konkrete situationer og aldersvarende problemstillinger.
  • At behandle emner, som kan bidrage til øget indsigt i og forståelse for egne og andres forudsætninger og at træne kommunikation og samtale med meningsfuldt indhold.             

At identificere og formulere tanker og holdninger, at lytte, at spørge og svare

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk