FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Boundervisning

Boundervisningen har til formål at uddanne og træne den unge til at være selvhjulpen i eget hjem, samt i videst muligt omfang selvstændigt at kunne håndtere sine egne hverdagsaktiviteter og de nærmeste relationer (familie og venskabskreds).

I boundervisningen indgår disse elementer:

 

Evaluering og udprøvning

Evaluering og udprøvning finder sted som en realkompetencevurdering, hvor deltagerne skal indfri de krav, der opstilles i den enkelte elevs uddannelsesplan.

Læs mere om evaluering og udprøvning her >

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
Personlig hygiejne
Rengøring og vedligeholdelse
Sundhed og ernæring
Madlavning og køkkenhygiejne
Håndtering af hverdagen
Undervisere og lokaler
Evaluering og udprøvning
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk