FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Individuel uddannelsesplan

Som en del af introduktionsforløbet udarbejdes der for hver elev en individuel uddannelsesplan. Planen udarbejdes af kontaktlærer i samarbejde med eleven og med inddragelse af elevens kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning og eventuelt værge/forældre.

Planen fastsætter, hvilke elementer i uddannelsen eleven skal følge (både valgfrie og obligatoriske dele), og hvilke uddannelsesmål eleven skal opnå i forløbet.

I samarbejde med elevens ungdoms uddannelses vejleder tages uddannelsesplanen op til revurdering minimum 1 gang om året eller ved behov for korrektioner.

Uddannelsesplanen beskriver de overordnede mål, der er for hvert af de tre temaer i uddannelsen – boundervisning, undervisning rettet mod beskæftigelse og almenundervisning – og konkretiserer disse mål for den enkelte elev.

De konkrete mål formuleres ud fra elevens interesser og forudsætninger. Målene gøres operationelle med klare, og for eleven forståelige, kriterier for, hvornår et uddannelsesmål er indfriet.  

Den individuelle uddannelsesplan tages løbende op til revision gennem uddannelsen, idet målene diskuteres løbende med den enkelte elev med hensyn til i hvilket omfang, de er indfriet, og om de bør ændres.

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk