FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Grundskema                                                   Download grundskema >

Mål, formål og metode      

 

Check in i STU

 • Mål: Eleverne møder til tiden og får et hurtigt overblik over dagen.
 • Formål/metode: At skabe tryghed og forudselighed.  Eleverne trænes i at få et overblik over dagen sammen med linjens gennemgående voksne, og italesætte egne behov.
 • Vi deltager i produktionshøjskolens morgenaktiviteter.

 

Morgenmad

 • Mål: At eleverne deltager i produktions højskolens morgenaktiviteter.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: Socialisering og integrering af resten af skolen. Arbejde med relationer og opnå sociale kompetencer. Skabe rum for venskaber.

 

 Morgensamling

 • Mål: At eleverne deltager i produktions højskolens morgenaktiviteter.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: Socialisering og integrering af resten af skolen. Arbejde med relationer og opnå sociale kompetencer. Skabe rum for venskaber. Træne eleverne i at modtage kollektive beskeder.

 

Fælles

 • Mål: At eleverne deltager i fællesskabet.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: at fokusere. Finde balancen i at være i centrum og være opmærksom på andre i centrum.
 • Vi træner socialisering og arbejder med relationer. Måelt er at opnå energi og tryghed.

 

Lær/ individuel

 • Mål: at eleverne tager ansvar for egen læring. Undervisning.
 • Formål/metode: Elever trænes i: at modtage og opnå undervisning, tage ansvar for deres eget liv, prioritere hvad der er vigtigt for dem.

 

Frokost + pause

 • Mål: at eleverne deltager i produktions højskolens fællesaktiviteter.
 • Formål/metode: Træne eleverne i Socialisering og integrering af resten af skolen, arbejde med og forstå relationer, opnå sociale kompetencer. Skabe rum for venskaber. At eleverne kan forvalte egen tid.

 

Idræt

 • Mål: Eleverne tager ansvar for egen sundhed, opnår kropsbevidsthed og får  gode vaner.
 • Formål/metode: At eleverne mærker energi af bevægelse, lære eleverne om almen sundhed. Kommer i god fysisk form. Eleverne trænes i: at samarbejde, får forståelse for spilleregler og samspil. Undersøge forskellige bevægelsesformer.

 

Logbog

 • Mål: Tilegne sig et redskab til at opnå overblik og struktur i dagligdagen.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: skabe forudsigelighed, opnå tryghed og at kommunikere.

                                           

Oprydning

 • Mål: skabe gode vaner og orden.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: at føle fælles ansvarlighed, overskuelighed og oprydning.

 

Afslutning

 • Mål: Fælles afrunding af dagen.
 • Formål/metode: Eleverne trænes i: at afslutte dagen og skabe rum for en frisk start uden negative hængepartier.
   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk