FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Værkstedet

Der bliver i hele uddannelsesforløbet udbudt praktisk undervisning i værksteder som giver mening i forhold til den tilstedeværende elevgruppe. Der udbydes værksteder indenfor: krop, motion, håndværk, service og musisk/kreative faggrupper. Værksteder kan samarbejde med Produktions højskolens linjer.

 Der arbejdes fra første dag på at opbygge den enkeltes selvtillid og troen på egne styrker.

Dette opnås i et aktivt anerkendende miljø, som fremmer udviklingen af basale personlige, sociale og faglige kompetencer gennem praktisk træning, arbejde og produktion.

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk