FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Stærkere sociale og faglige kompetencer til unge med særlige behov

-med fokus på sundhed og motion
 

3 årigt uddannelsesforløb under særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

LÆS MERE OM UDDANNELSEN >

Udslusningsstatistik 2009 - 2016

Bryd vanerne !

I hele uddannelsesforløbet arbejdes der intensivt med den unges selvforståelse og sociale kompetencer.

LÆS MERE OM UNDERVISNINGEN >


Optagelse på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Uddannelsen er for elever med særlige behov.

Ansvaret for, at den unge orienteres om og får tilbudt STU-ungdomsuddannelse, ligger i kommunerne.

Visitation til STU-ungdomsuddannelse er placeret i Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU.

LÆS MERE OM OPTAGELSE >


Botræning

Produktionshøjskolen i Brøndby har lejet en lejlighed tæt på skolen.

Lejligheden skal bruges som et botrænings tilbud til STU’ens elever hvor eleverne bliver trænet i daglig husholdning og afklaret i forhold til hvilken boform, der passer bedst til dem.

Eleverne tilbydes i løbet af 2. eller 3. år et botrænings forløb i lejligheden. Der bor 2 elever ad gangen.

Det forventes at eleverne kan bo selvstændigt i lejligheden, med støtte og hjælp fra botræneren i 15-20 timer ugentligt. Timerne fastlægges af botræneren i samarbejde med STU-teamet og beboerne.

Læs mere om botræningstilbudet

Billeder på denne hjemmeside er fotograferet af elever på fotolinjen, Produktionshøjskolen i Brøndby. Billedet øverst i denne spalte er taget af Torkell Ingvarsson.

   

Alsidig uddannelse

Arbejds- og uddannelsesliv, almenundervisning og håndtering af privatlivet er i fokus på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsens temaer >

Fleksibel struktur

Den enkeltes ressourcer og udviklingspotentiale er et vigtigt grundlag for udarbejdelsen og den løbende tilretning af den individuelle uddannelsesplan.

Læs mere om uddannelsens struktur >

 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk