FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Uddannelsen

Produktionshøjskolen har udviklet en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen omfatter et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi afdækker den enkelte elevs kompetencer, interesseområder og ønsker til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I afklaringsforløbet vil der være tilknyttet en fast kontaktperson.

Ungdomsuddannelsen varer 3 år med fokus på den unges personlige egenskaber og evne til aktivt at deltage i samfundslivet og sociale sammenhænge – men også evnen til at skabe et aktivt og selvstændigt fritidsliv.

Endelig vil der også indgå en praktikdel, som konkret udvikler den unges relevante kvalifi kationer i forhold til arbejdsmarkedet
samt samarbejdskompetencer.

Læs mere om uddannelsens målgruppe >

 

Uddannelse og dannelse

Ungdomsuddannelsen varer 3 år med fokus på den unges personlige egenskaber og evne til aktivt at deltage i samfundslivet og sociale sammenhænge – men også evnen til at skabe et aktivt og selvstændigt fritidsliv.

Læs mere om uddannelsens fokus >

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsen omfatter et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi afdækker den enkelte elevs kompetencer, interesseområder og ønsker til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

I løbet af uddannelsens tre år kommer hver elev igennem et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Læs mere om uddannelsens struktur >

 

Uddannelsens temaer

Såvel arbejds- og uddannelseslivet, almenundervisning som håndtering af privatlivet er i fokus på uddannelsen.

I uddannelsen indgår en praktikdel, som konkret udvikler den unges relevante kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet samt samarbejdskompetencer.

Læs mere om uddannelsens temaer >

Uddannelsesindhold

Generelt

I hele uddannelsesforløbet arbejdes der intensivt med den unges selvforståelse og
sociale kompetencer. Det foregår bl.a. i samtalegrupper, som skaber et forum, hvor
de unge kan tale om konkrete situationer og alderssvarende problemstillinger, og
hvor de kan træne kommunikation og samtale med meningsfuldt indhold.
Derudover vil motion og bevægelse være en fast bestanddel af uddannelsen.
Herunder bliver der udbudt praktiske værksteder, som har relevans for den tilstedeværende elevgruppe, indenfor: Krop, motion, håndværk, service og musik/kreative værksteder.
Hele uddannelsen er tilrettelagt i faste moduler, med mulighed for individuelle pauser. Eleverne spiser fælles morgenmad og frokost med resten af skolen.
Der vil i løbet af uddannelsen blive tilbudt en sætligt tilrettelagt boundervisning

 

   
FOKUSOMRÅDER
MÅLGRUPPE
STRUKTUR
TEMAER
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk