FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Temaer

Uddannelsen er bygget op over tre temaer

 

Tema 1: Håndtering af privatlivet – Bo-undervisning

Fra 1. februar  2012 har STU på Produktionshøjskolen i Brøndby lejet en lejlighed tæt på skolen.
Lejligheden skal bruges som et botrænings tilbud til STU’ens elever. Hvor eleverne vil blive trænet i daglig husholdning og afklaret i forhold til hvilken boform der passer bedst til dem.
Eleverne tilbydes i løbet af 2. eller 3. årgang et botrænings forløb i lejligheden. Der bor 2 elever ad gangen. Det forventes at eleverne kan bo selvstændigt i lejligheden, med støtte og hjælp fra botræneren i 10-14 timer ugentligt, timerne fastlægges af botræneren i samarbejde med STU-teamet og beboerne.

Inden indflytning forventes det at eleven kan

 • Sove alene i lejligheden
 • Kunne stå op om morgenen, og tage i skole.
 • Selvstændigt passe egen eventuel medicinering
 • Følge instrukser m. daglige gøremål

I botræningsforløbet får eleven mulighed for at udvikle kompetencer indenfor:

 • Indkøb
 • Madlavning
 • Vejledning i sund kost og ernæringslære
 • Husholdnings- og privatøkonomi
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Personlig pleje og hygiejne
 • Tilrettelæggelse af en hverdag
 • Fritidsliv
 • Motion
 • Indretning og vedligeholdelse at en lejlighed
 • At samarbejde og dele et ansvar med en anden
 • Indgå i et beboerfællesskab
 • Få kendskab til regler i beboerforeninger
 • Opførsel i forhold til andre beboere

Botræningen laves som individuelle forløb, og strækker sig over 2-4 måneder.
 

Tema 2: Arbejds- og uddannelsesliv

I uddannelsen kommer alle eleverne ud i særligt tilrettelagt praktik forløb. Der er på uddannelsen
mulighed for at prøve at være i praktik på en arbejdsplads i en længere periode. Der er mulighed
for at supplere med kurser, VUC eller andet

 

Tema 3: Almenundervisning

I uddannelsen indgår obligatorisk undervisning i dansk, matematik, IT, samfundsfag
og Bo-træning. Visse fag indlægges som temauger i forløbet.
Herudover undervises i kreative værksteder som eks. håndværk, brugskunst, billedkunst og syning.

På uddannelsen arbejdes der aktivt med at få skabt rutiner indenfor kost, motion og sundhed.

 

STU'en har tradition for at tage på 3 ture om året.

Da vi i vores hverdag arbejder aktivt med, at vores elever får nogle sunde trænings rutiner, har alle vores
ture et element af fysisk aktivitet.

 Introtur :

Hvert år tager STU på en 3-dages introtur i Danmark, turen ligger som regel 3 uger efter skolestart.
På turen arbejder vi med samarbejde, gruppeforståelse og venskaber.

 Lejrskole :

 Hvert år tager STU på en uges lejrskole. På lejrskolen bliver der arbejdet med relationer på kryds og tværs, samarbejde og botræning. Lejrskolen forgår i et sportsligt miljø som eleverne kan spejle sig i og som motiverer eleverne til at være aktive. Forud for lejrskolen er eleverne involverede i planlægningen. Da lejrskolen som regel er i udlandet er der en egenbetaling på 1/3 af rejsens pris. Beløbet kan variere fra år til år, og er betinget af hvor meget klassen sammen kan tjene på salg fra værkstedet. Der tilrettelægges betalingsmetoder og budget for eleverne i matematik undervisningen

Overnatning :

 STU afslutter skoleåret med en fælles overnatning. Hvis vejret tillader det vil overnatningen være præget af aktivitet i vand.

   
FOKUSOMRÅDER
MÅLGRUPPE
STRUKTUR
TEMAER
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk