FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Undervisningen

-uddannelse og dannelse

 

I hele uddannelsesforløbet arbejdes der intensivt med den unges selvforståelse og sociale kompetencer.

Det foregår bl.a. i samtalegrupper, som skaber et forum, hvor de unge kan tale om konkrete situationer og alderssvarende problemstillinger, og hvor de kan træne kommunikation og samtale med meningsfuldt indhold.

 

Køkken, service, brugskunst og håndværk

Eleverne undervises i Værkstedet, som er et selvstændigt værksted, der samarbejder med Produktionshøjskolens øvrige tilbud.

             
               
               

Undervisningen er tilrettelagt i moduler med individuelle pauser og med fælles morgenmad og frokost.

Bevægelse og motion vil også være en fast bestanddel af undervisningen.

 

 

 

 

Indtroduktionsforløb

Som ny elev begynder man med et afklaringsforløb. Det består af ekskursioner, erhvervsvejledning, kompetenceafklaring, Certifikatkursus i Almen Køkkenhygiejne, m.m.

I løbet af afklaringsforløbet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som løbende rettes til igennem hele uddannelsen.

 

Afvekslende undervisning

Efter afklaringsforløbet begynder almenundervisningen. Hver uge har man Dansk, Regning/matematik, Samfundsfag, IT eller Socialfag. Der er idræt minimum én gang om ugen.

             
               
               
Der er også undervisning i emner som sundhed og ernæring. personlig hygiejne samt madlavning og rengøring. Læs mere her om Boundervisningen.

Som en del af uddannelsen får hver enkelt elev en individuelt tilrettet funktionsuddannelse.

I funktionsuddannelsen indgår praktik og undervisning på en erhvervsskole.

 

   
AFKLARINGSFORLØB
INDIVIDUEL UDDANNELSESPLAN
ALMENUNDERVISNING
BOUNDERVISNING
SAMTALEGRUPPER
VÆRKSTEDET
PRAKTIK
GRUNDSKEMA
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk