FORSIDE       UDDANNELSEN       UNDERVISNINGEN       SKOLEN       OPTAGELSE       KONTAKT      

Optagelse

 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Uddannelsen tilrettelægges efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(L564) og med udgangspunkt i den enkelte elev.
 

Visitation

Det er kommunernes ansvar, at den unge orienteres om og får tilbudt ungdomsuddannelsen. Indstillingen til uddannelsen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og visitationen er placeret i kommunernes lokale visitationsudvalg. UU skal i henhold til lovgivningen sammen med den unge og forældrene udarbejde en individuel uddannelsesplan.
 

Afklaringsforløb

Produktionshøjskolens STU-forløb indledes med et 12 ugers afklaringsforløb.
I samråd med UU, den unge og de pårørende vurderes, om Produktionshøjskolens STUforløb
kan være et godt tilbud for den unge. Efter 12 ugers afklaring afholdes et møde, hvor
der endeligt tages stilling til, om eleven er velplaceret på Produktionshøjskolens STU.

 


   
KONTRAKTFORHOLD OG PRIS
 
 
Produktionshøjskolen i Brøndby - Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44, 2605 Brøndby
Tlf. 36 75 24 43 - kontaktmail - www.phsbrondby.dk